Výzvy IROP 2021+

Harmonogram výzev IROP na rok 2023.
Interní postupy pro IROP 2021+, verze 2 - pouze pro Výzvu č. 1 - IROP - Hasiči I.
Interní postupy pro IROP 2021+, verze 3 - účinnost od 15.11.2023 
Nadřazené výzvy IROP jsou zveřejněny zde.
Podpořené projekty v programovém období 2014-2020

Konzultační dny: pondělí - pátek vždy po telefonické domluvě s projektovou manažerkou IROP Ing. Kateřinou Burianovou, tel. 777 854 526.
Žádost o podporu se podává na MAS datovou schránkou b27ef6m nebo emailem mas@podchlumi.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS Podchlumí č. 1 - IROP - Hasiči I. (16.10.2023 - 16.1.2024, alokace 9,975 mil. Kč) - změna č. 1 platná od 1.11.2023

Příloha výzvy č. 1 - Formulář projektového záměru
Příloha výzvy č. 2 - Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí   
Příloha výzvy č. 3 - Kritéria věcného hodnocení 
Příloha výzvy č. 4 - Kontrolní list pro administrativní kontrolu 
Příloha výzvy č. 5 - Kontrolní list pro věcné hodnocení 
Příloha výzvy č. 6 - Normativ materiálně-technického vybavení 
Příloha výzvy č. 7 - Průměrný počet zásahů JPO 

Výzva je navázána na 61. výzvu IROP:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS Podchlumí č. 2 - Knihovny I. (15.11.2023 - 31.1.2024, alokace 3,99 mil. Kč) - rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven

Příloha výzvy č. 1 - Formulář projektového záměru 
Příloha výzvy č. 2 - Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí 
Příloha výzvy č. 3 - Kritéria věcného hodnocení  
Příloha výzvy č. 4 - Kontrolní list pro administrativní kontrolu  
Příloha výzvy č. 5 - Kontrolní list pro věcné hodnocení  
Příloha výzvy č. 6 - Obecní profesionální knihovny do 25 tis. obyvatel v KHK

Výzva je navázána na 114. výzvu IROP:

Výzva MAS Podchlumí č. 3 - MŠ I. (15.11.2023 - 31.1.2024, alokace 3,99 mil. Kč) - pouze pro MŠ a dětské skupiny

Příloha výzvy č. 1 - Formulář projektového záměru
Příloha výzvy č. 2 - Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí 
Příloha výzvy č. 3 - Kritéria věcného hodnocení 
Příloha výzvy č. 4 - Kontrolní list pro administrativní kontrolu 
Příloha výzvy č. 5 - Kontrolní list pro věcné hodnocení 

Výzva je navázána na 48. výzvu IROP:

Výzva MAS Podchlumí č. 4 - ZŠ I. (15.11.2023 - 31.1.2024, alokace 9,64 mil. Kč) - pouze pro ZŠ

Příloha výzvy č. 1 - Formulář projektového záměru 
Příloha výzvy č. 2 - Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí 
Příloha výzvy č. 3 - Kritéria věcného hodnocení 
Příloha výzvy č. 4 - Kontrolní list pro administrativní kontrolu 
Příloha výzvy č. 5 - Kontrolní list pro věcné hodnocení 

Výzva je navázána na 48. výzvu IROP:

Výzva MAS Podchlumí č. 5 - Doprava I. (1.12.2023 - 28.2.2024, alokace 1,995 mil. Kč) - pouze bezpečná nemotorová doprava

Příloha výzvy č. 1 - Formulář projektového záměru
Příloha výzvy č. 2 - Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí 
Příloha výzvy č. 3 - Kritéria věcného hodnocení 
Příloha výzvy č. 4 - Kontrolní list pro administrativní kontrolu 
Příloha výzvy č. 5 - Kontrolní list pro věcné hodnocení 

Výzva je navázána na 60. výzvu IROP:
Výzva MAS Podchlumí č. 6 - Veřejná  prostranství I. (1.12.2023 - 28.2.2024, alokace 3,325 mil. Kč) - revitalizace veřejných prostranství měst a obcí

Příloha výzvy č. 1 - Formulář projektového záměru 
Příloha výzvy č. 2 - Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí 
Příloha výzvy č. 3 - Kritéria věcného hodnocení 
Příloha výzvy č. 4 - Kontrolní list pro administrativní kontrolu 
Příloha výzvy č. 5 - Kontrolní list pro věcné hodnocení

Výzva je navázána na 73. výzvu IROP:
Výzva MAS Podchlumí č. 7 - Sociální služby (1.12.2023 - 28.2.2024, alokace 3,325 mil. Kč)  - Infrastruktura pro sociální služby

Příloha výzvy č. 1 - Formulář projektového záměru 
Příloha výzvy č. 2 - Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí 
Příloha výzvy č. 3 - Kritéria věcného hodnocení 
Příloha výzvy č. 4 - Kontrolní list pro administrativní kontrolu 
Příloha výzvy č. 5 - Kontrolní list pro věcné hodnocení

Výzva je navázána na 49. výzvu IROP: