Výzvy IROP 2021+

Konzultační dny: pondělí - pátek vždy po telefonické domluvě s projektovou manažerkou IROP Ing. Kateřinou Burianovou, tel. 777 854 526.
Žádost o podporu se podává na MAS datovou schránkou b27ef6m nebo emailem mas@podchlumi.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS Podchlumí č. 1 - IROP - Hasiči I. 

(16.10.2023 - 16.1.2024, alokace 9,975 mil. Kč) - změna č. 1 platná od 1.11.2023
Aktuální stav: výzva uzavřená, projekty vybrány Radou MAS

Seznam projektových záměrů vybraných a nevybraných Radou spolku 
Zápis ze zasedání Rady MAS dne_15.2.2024
Seznam projektových záměrů po VK (zveřejněno 13.2.2024)
Seznam přijatých projektů (zveřejněno 16.1.2024)

Výzva je navázána na 61. výzvu IROP:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS Podchlumí č. 2 - IROP - Knihovny I. 

(15.11.2023 - 31.1.2024, alokace 3,99 mil. Kč) - rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
Aktuální stav: výzva uzavřena, projekty vybrány Radou MAS

Seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů Radou spolku
Zápis ze zasedání Rady MAS dne 4.3.2024
Seznam přijatých projektů (zveřejněno 31.1.2024)
Seznam projektových záměrů po VK  (zveřejněno 23.2.2024)

Výzva je navázána na 114. výzvu IROP:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS Podchlumí č. 3 - IROP - Vzdělávání - MŠ I. 

(15.11.2023 - 31.1.2024, alokace 3,99 mil. Kč) - pouze pro MŠ a dětské skupiny
Aktuální stav: výzva uzavřena, projekty vybrány Radou MAS

Seznam přijatých projektů (zveřejněno 31.1.2024)

Výzva je navázána na 48. výzvu IROP:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS Podchlumí č. 4 - IROP - Vzdělávání - ZŠ I. 

(15.11.2023 - 31.1.2024, alokace 9,64 mil. Kč) - pouze pro ZŠ
Aktuální stav: výzva uzavřena, projekty vybrány Radou MAS

Seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů Radou spolku 
Zápis ze zasedání Rady MAS dne 4.3.2024 
Seznam přijatých projektů (zveřejněno 31.1.2024)
Seznam projektových záměrů po VK (zveřejněno 23.2.2024)

Výzva je navázána na 48. výzvu IROP:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS Podchlumí č. 5 - IROP - Doprava I.

(1.12.2023 - 28.2.2024, alokace 1,995 mil. Kč) - pouze bezpečná nemotorová doprava
Aktuální stav: výzva uzavřená, projekty vybrány Radou MAS

Seznam přijatých projektů (zveřejněno 28.2.2024)
Seznam projektů po věcném hodnocení (zveřejněno 21.3.2024)
Seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů Radou spolku 

Výzva je navázána na 60. výzvu IROP:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS Podchlumí č. 6 - IROP - Veřejná  prostranství I. 

(1.12.2023 - 28.2.2024, alokace 3,325 mil. Kč) - revitalizace veřejných prostranství měst a obcí
Aktuální stav: výzva uzavřená, projekty vybrány Radou MAS

Seznam přijatých projektů (zveřejněno 28.2.2024)
Seznam projektů po věcném hodnocení (zveřejněno 21.3.2024)
Seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů Radou spolku 

Výzva je navázána na 73. výzvu IROP:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS Podchlumí č. 7 - IROP - Sociální služby I. 

(1.12.2023 - 28.2.2024, alokace 3,325 mil. Kč)  - Infrastruktura pro sociální služby
Aktuální stav: výzva uzavřená, projekty vybrány Radou MAS

Seznam přijatých projektů (zveřejněno 28.2.2024)
Seznam projektů po věcném hodnocení (zveřejněno 21.3.2024)
Seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů Radou spolku 

Výzva je navázána na 49. výzvu IROP:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS Podchlumí č. 8 - IROP - Kultura - památky I. 

(18.3.2024 - 22.4.2024, alokace 332 500 Kč)  - pouze aktivita Revitalizace kulturních památek - u podaktivity revitalizace kulturních památek pouze ty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek jako kulturní památka
Aktuální stav: výzva uzavřena, nebyl předložen žádný  projekt

Seznam přijatých projektů

Výzva je navázána na 70. výzvu IROP:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS Podchlumí č. 9 - IROP - Cestovní ruch I. 

(18.3.2024 - 22.4.2024, alokace 4 322 500 Kč) - pouze aktivity: budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí, rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center
Aktuální stav: výzva uzavřena, věcné hodnocení uzavřeno, připraveno k výběru Radou MAS

Seznam přijatých projektů 
Seznam projektů po věcném hodnocení (zveřejněno 15.5.2024)
Seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů Radou spolku 

Výzva je navázána na 86. výzvu IROP:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva MAS Podchlumí č. 10 - IROP - Vzdělávání - ZŠ II. 

(19.4.2024 - 28.6.2024, alokace 8,647 mil. Kč) - pouze pro ZŠ
Aktuální stav: vyhlášeno

Seznam vybraných a nevybraných projektových záměrů Radou spolku 
Zápis ze zasedání Rady MAS 
Seznam přijatých projektů 
Seznam projektových záměrů po VK

Výzva je navázána na 48. výzvu IROP: