V roce 2023 jsme v rámci projektu OPZ+ v MAS Podchlumí zorganizovali 9 běhů letních komunitních táborů v 7 obcích našeho regionu. 
Podpořili jsme tak více než 200 rodin zaměstnaných rodičů, kteří v průběhu dlouhých letních prázdnin hledali smysluplné trávení volného času pro své děti. 
Programy všech komunitních táborů byly pestré a rozmanité, někde převládala sportovní a pohybová náplň, jinde tvořivé a poznávací činnosti. Záleželo také na počasí, možnostech zázemí a skladbě dětí. Tábory jsou určeny pro děti ve věku 4 - 15 let. Věkový rozptyl tedy činí celých 11 let, což klade nemalé nároky na osoby, které se dětem v průběhu celého týdne věnují. Bylo jich více než 30 a patří jim za to velký dík. 
S komunitními tábory počítáme i v příštích dvou letech (2024 a 2025). A přestože zbývá do letních prázdnin ještě mnoho měsíců, zamýšlíme se už nyní nad jejich skladbou a náplní, abychom byli schopni už v předjaří vyhlásit další kolo a zaměstnaní rodiče mohli zavčas plánovat svůj letní harmonogram. 
OPZ+ v MAS Podchlumí (registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000009

plakát tábory FINAL.jpg IMG-20230712-WA0006.jpg361656885_725141242957475_7011569755756146070_n.jpg 14987b10-e343-4130-bffd-6a38af53e6fa.jpg