Podpora udržitelného komunitního života v Podchlumí 

MAS Podchlumí obdržela dotaci Královéhradeckého kraje ve výši 87 300 Kč na podporu obyvatel na území 42 obcí MAS Podchlumí k udržení kvality života, vzájemné soudržnosti a solidarity v době současné vysoké inflace a energetické krize.

Dílčí cíle se prolínají naplánovanými aktivitami projektu takto:

1. Podpořit neformální sousedskou/komunitní výpomoc pro podporu soudržnosti, úspor v domácnostech, osvěty v udržitelném a soběstačném přístupu k životu – SWAP, burza knih (Dny na propagaci čtenářství a burza knih), Pečeme chléb v pravěké peci

2. Vzdělávací a komunitní aktivity pro rozvoj poznání, samostatnosti a osobní odpovědnosti za život během energetické krize a rostoucí inflace, zvýšení kvality života občanů, eliminace rizika soc. vyloučení - Pečeme chléb v pravěké peci, Výjezd za dobrou praxí v energetice, Série vzdělávacích seminářů k finanční gramotnosti, Dny na propagaci čtenářství a burza knih, Jak na tablet a chytrý telefon

3. Zvyšování finanční gramotnosti, podpora v oblasti hospodaření, tvorba a vedení rodinných rozpočtů v současné energetické krizi - Série vzdělávacích seminářů k finanční gramotnosti, Výjezd za dobrou praxí v energetice

Projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem.