Podpora udržitelného komunitního života v Podchlumí 

MAS Podchlumí obdržela dotaci Královéhradeckého kraje ve výši 87 300 Kč na podporu obyvatel na území 42 obcí MAS Podchlumí k udržení kvality života, vzájemné soudržnosti a solidarity v době současné vysoké inflace a energetické krize.

Dílčí cíle se prolínají naplánovanými aktivitami projektu takto:

1. Podpořit neformální sousedskou/komunitní výpomoc pro podporu soudržnosti, úspor v domácnostech, osvěty v udržitelném a soběstačném přístupu k životu – SWAP, burza knih (Dny na propagaci čtenářství a burza knih), Pečeme chléb v pravěké peci

2. Vzdělávací a komunitní aktivity pro rozvoj poznání, samostatnosti a osobní odpovědnosti za život během energetické krize a rostoucí inflace, zvýšení kvality života občanů, eliminace rizika soc. vyloučení - Pečeme chléb v pravěké peci, Výjezd za dobrou praxí v energetice, Série vzdělávacích seminářů k finanční gramotnosti, Dny na propagaci čtenářství a burza knih, Jak na tablet a chytrý telefon

3. Zvyšování finanční gramotnosti, podpora v oblasti hospodaření, tvorba a vedení rodinných rozpočtů v současné energetické krizi - Série vzdělávacích seminářů k finanční gramotnosti, Výjezd za dobrou praxí v energetice

Projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem.

Shrnutí realizace projektu

Konec roku se kvapem blíží, což bývá čas ohlédnutí za vším, co se v uplynulých měsících událo. V MAS Podchlumí běží současně vždy několik projektů různé délky najednou, některé se počítají na roky, jiné na měsíce. Mezi posledně jmenované patřil i dotační program Královéhradeckého kraje, jehož cílem bylo udržení kvality života občanů, především seniorů a rodin s dětmi, v době vysoké inflace a energetické krize. Když jsme se zamýšleli, jakým způsobem tento cíl naplnit, zabývali jsme se hodně slovem UDRŽITELNOST a jeho významy pro každého z nás. Shodli jsme se na tom, že udržitelnost komunitního života lze zajistit především vzájemnou spoluprací. Proto jsme do toho projektu přizvali několik dalších organizací a zrealizovali s nimi od června do prosince celkem deset akcí s různými tématy.

Začínali jsme v polovině června příjemným sousedským setkáním obyvatel obce Rohoznice a  města Miletín na zahradě základní školy K.J. Erbena. Ústředním motivem bylo pečení chleba ve venkovní peci budovaného archeokoutku. Doprovodný program tvořila keramická tvorba a seznámení s výrobou a principem fungování hliněných zavlažovacích nádob. Pro dětské návštěvníky připravili dva místní učitelé mini archeologické naleziště. Příjemné odpoledne lehce pokazily dvě dešťové přeháňky, ale i přes nepřízeň počasí se chléb povedl upéct, takže závěrečná ochutnávka křupavého chleba s tvarohem a čerstvými bylinkami proběhla ku spokojenosti všech. 

CHL1.jpg CHL2.jpg chl3.jpg

Přes letní prázdniny jsme připravili výjezd pro starosty a zastupitele obcí za dobrou praxí v energetice. Podívali jsme se do obce Žernov u České Skalice, kde před rokem instalovali obecní fotovoltaickou elektrárnu, kterou napojili na veřejné osvětlení. A nechtějí zůstat jen u toho, odkryli i své další plány a věříme, že byli pro všechny účastníky inspirací. Program výjezdu pokračoval v hotelu Rozkoš na témata zpracování a využití odpadů a komunitní energetiky - jejích výhod, ale také nástrah, protože nic není černobílé a všechno má svá úskalí.

1.jpg 3.jpg 22.jpg

V průběhu tří podzimních měsíců dále proběhla série akcí spolupořádaných s Městskou knihovnou Hořice. V září jsme začali burzou vyřazených knih, v říjnu a listopadu mohli mladé rodiny s dětmi navštívit dvě tvořivé dílničky a loutkové představení Anča a Pepík. Dospělá veřejnost pak zaplnila přednáškovou místnost za knihovnou při návštěvě scénického čtení z knihy Třešně v rumu.

MK (2).jpg MK (3).jpg MK (4).jpg

Další série vzdělávacích akcí se uskutečnila na téma finanční gramotnosti, kde jsme se zaobírali džunglí finančních výzev a nástrah. Praktické informace k tématům hospodaření domácností, ochrana spotřebitele či jak smysluplně nastavit pojištění předal široké veřejnosti v říjnu lektor z Centra finanční gramotnosti (Cefig). Začátkem prosince jsme toto téma ještě rozšířili o dvě zábavná představení Jak NE!naletět na internetu?, která sehrálo divadlo VeTři v ZŠ Cerekvice nad Bystřicí a divadelním sále MěÚ Hořice. Součástí těchto programů pro malé i velké byla i osobní účast a komentář preventisty Policie České republiky nprap. Aleše Brendla.

FG1.jpg FG2.jpg fg3.jpg

Poslední nejmenovanou akcí byl listopadový bazárek oblečení, hraček a sportovního náčiní spolupořádaný s Rodinným centrem Konvička v Hořicích. I tato akce čítala několik desítek návštěvníků, kterým nejsou slova UDRŽITELNOST a SOUSEDSKÁ VÝPOMOC cizí. Jsme za ně velmi rádi. Děkujeme.

SW1.jpg sw2.jpg