Strategický plán Společná zemědělská politika (SP SZP)

14.7.2023 byla podána žádost o schválení programového rámce SP SZP. Aktuálně probíhá hodnocení.

Pravidla pro žadatele nejsou prozatím schválená, jejich zveřejnění se předpokládá v září - říjnu 2023.