Stanovy, jednací a volební řád

Aktualizované Stanovy MAS Podchlumí, z. s. schválené Valnou hromadou dne 24.6.2020 s Jednacím a volebním řádem si můžete stáhnout zde:

Soubory ke stažení

.

116.jpg