ŠABLONY IV.

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlašuje výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I k podávání žádostí o podporu zjednodušených projektů z Operačního programu Jan Amos Komenský.

MAS zdarma poskytuje metodickou pomoc pro školy, školská a další vzdělávací zařízení s výběrem vhodných šablon. Poskytuje konzultační činnost při realizaci projektu, při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, stejně jako při ukončování realizace projektu a při kontrolách. To vše v rámci projektu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí" spolufinancovaného Evropskou unií.

Povinná publicita

Plakát velikosti A3 je možné vygenerovat na odkazu: https://publicita.dotaceeu.cz/, přičemž nezapomeňte, že název projektu musí být totožný s názvem ve smlouvě.

144.jpg