LEADER MAS Podchlumí 2021+_I.

Činnost MAS Podchlumí, z.s. je financována prostřednictvím projektu s názvem: LEADER MAS Podchlumí 2021+_I. (reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000202), na který je poskytována podpora z Evropské unie.

  • Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Program: 07 - Operační program technická pomoc
  • Priorita: Podpora regionálních partnerů EU fondů
  • Název projektu: LEADER MAS Podchlumí 2021+_I.
  • Registrační číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000202
  • Celková výše způsobilých výdajů: 1 704 504,96 Kč
  • Příspěvek Unie: 1 107 928,22 Kč
  • Vlastní zdroje: 85 225,25 Kč
  • Doba realizace projektu: 1. 6. 2023 - 30. 9. 2024

Cílem projektu je zajištění činnosti MAS Podchlumí, z.s. při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

EU+MMR Barevné.png