Z Podchlumí za kulturou v Královéhradeckém kraji

MAS Podchlumí obdržela dotaci Královéhradeckého kraje ve výši 70.000 Kč na podporu kreativního a neformálního vzdělávání dětí a mládeže v oblasti kultury. 

Cílem projektu je umožnit žákům ZŠ a SŠ z území MAS Podchlumí návštěvu kulturních zařízení, díky které se budou moci v oblasti kultury vzdělávat a rozšiřovat si tak povědomí a obzory. Současně tak dojde k posílení vlivu kultury v oblasti vzdělávání a rozvoje osobnosti žáka. Spojení kultury a školství společnost vzdělávají, kultura přináší hodnoty na druhé straně školství poznatky.

Na území MAS Podchlumí (jež celé spadá do území KHK) se nachází 17 škol (sloučené ZŠ a MŠ, ZŠ a SŠ), mezi něž bude částka rozdělena.

Na území 42 obcí MAS Podchlumí (jež spadá do území KHK) by díky dotaci bude podpořeno 17 škol (9 sloučených ZŠ s MŠ, 4 ZŠ a 4 SŠ).

Záměr je v souladu se Strategií rozvoje KHK 2021-2027, opatření 1.1.5 Rozvoj kulturních a kreativních odvětví.

S ohledem na skutečnost, že MAS Podchlumí, z.s. realizuje od roku 2016 významné projekty Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice, uskutečnila nespočet vzdělávacích/kulturních aktivit, na které bylo potřeba zajistit i dopravu, bylo patrné, že některé školy se nezapojily právě kvůli nákladům na dopravu, jež enormně především v posledním roce navýšila cenu celé akce.

Projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem.