Výzvy OP TAK 2021+

Dne 1.11.2023 Místní akční skupina MAS Podchlumí, z.s. vyhlásila 1. výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Výzva je zaměřena na projekty, které se budou týkat automatizace, robotizace nebo digitalizace (tj. nahrazení lidské síly strojem). Mezi dalšími podporovanými aktivitami bude komunikační infrastruktura, výpočetní technika, zřízení webu nebo cloudu. 

Podporované aktivity:

  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury 
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení. 

Příjem projektových záměrů bude probíhat od 1.11.2023 od 14.00 do 17.1.2024 do 13:00 hod. prostřednictvím datové schránky MAS (b27ef6m) nebo na email: mas@podchlumi.cz.

Konzultační dny:

Pondělí - Pátek vždy po telefonické domluvě s projektovým manažer pro OP TAK s Ing. Petrou Barešovou, tel.: 724 164 673.

Přílohy MAS Podchlumí, z.s.: 

Pravidla a přílohy OP TAK:

Shrnutí základních informací