MILÍ PEČUJÍCÍ,
připravili jsme pro vás přehled služeb na území MAS Podchlumí, které můžete využívat při péči o blízkého člena rodiny. Seznam zdravotních i sociálních služeb je pestrý, proto jsme pro vaši rychlou orientaci v široké nabídce vybrali pouze ty organizace, které působí v našem regionu. Protože je územní působnost jednotlivých služeb různá a kapacity velmi proměnlivé, neostýchejte se telefonicky kontaktovat i organizace, do jejichž obvodu vaše obec nespadá.
Náš přehled organizací nemusí být úplný, a to především tehdy, pokud se vám tato brožura dostane do rukou s určitým časovým odstupem od jejího vzniku. Přesto věříme, že vám tento adresář pomůže se základní orientací v možnostech, které lze využít pro odlehčení vaší péče.
Adresář služeb pro neformálně pečující na území MAS Podchlumí