Členská základna a zájmové skupiny

V současné době má MAS 35 členů, z toho 77 % soukromý sektor, 23 % veřejný sektor. V případě Vašeho zájmu o členství v MAS nám zašlete přihlášku, která je ke stažení v záložce Dokumenty MAS.

Zájmové skupiny jsou tvořeny členy MAS a jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Skupiny byly vytvořeny rozdělením aktivit strategie do dílčích celků tak, aby všechny aktivity a opatření spadaly do jedné zájmové skupiny. Tímto způsobem byly stanoveny následující zájmové skupiny:

  1. Infrastruktura a životní prostředí,
  2. Spolupráce a efektivní samospráva,
  3. Cestovní ruch, kultura a historické dědictví,
  4. Vzdělávání, sport a volnočasové aktivity,
  5. Sociální a zdravotní oblast,
  6. Podnikání, zemědělství a venkov.

Každý člen MAS přísluší k jedné zájmové skupině, přičemž žádná zájmová skupina nesmí mít vyšší než 49% podíl na rozhodování. Příslušnost k zájmové skupině je dle převažující činnosti člena. Rozdělení členů do zájmových skupin je zde:

Členská základna k 24.6.2020

DSC_0407__1.jpg