POZASTAVEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
ZNOVU BUDE SPUŠTĚN NA KONCI ČERVNA
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS SHRNUTÍ ZMĚN A SEZNAM NOVINEK

Dotace pro vaše lepší bydlení


Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií. Více informací SFŽP.

25.6.2024 spustí Ministerstvo životního prostředí příjem žádostí do programu Nová zelená úsporám Light. 

KONTAKTNÍ OSOBY MAS PODCHLUMÍ:

Ing. Iveta Kulhánková, e-mail: kulhankova@podchlumi.cz, tel.: +420 606 783 926, pondělí - středa 8:00 - 15:00
Vlasta Fišerová Moravcová, e-mail: fiserova@podchlumi.cz, tel.: +420 602 466 030, čtvrtek, pátek 8:00 - 15:00

Mimo stanovené hodiny nás prosím kontaktujte přes e-mail. Děkujeme za pochopení. 

Oproti předchozím etapám došlo ke zpřísnění některých technických parametrů a úpravě definice - oprávnění žadatelé a příjemci dotace. 

Závazné pokyny pro žadatele platné od 25.6.2024 - podrobné

Výše dotace:

 Max. celková výše podpory na realizaci opatření v součtu všech podpor je 250.000,- Kč  (z toho50.000/70.000,- Kč na solární ohřev vody). 

Kdo může žádat:

 • žadatel, který má ke dni podání žádosti, po celou dobu její administrace a po dobu udržitelnosti trvalý pobyt v podporované nemovitosti,

 • žadatel, který je vlastník nebo spoluvlastník podporovaného: 
  - rodinného domu nebo 
  - bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt nebo je
  - člen bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě.  

 • žadatel a všichni členové domácnosti ke dni podání žádosti o podporu: 
  -
  pobírají starobní důchod a nevlastní další stavbu pro bydlení nebo podíl na takového nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členský podíl v bytovém     družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu, nebo
  - pobírají invalidní důchod 3. stupně, nebo
  - jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o příspěvek na bydlení v dané nemovitosti, nebo
  - jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem. 

Na co můžete žádat: 

 • Zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály.
 • Zateplení střechy nebo podlahy nad exteriérem 
 • Zateplení stropu pod půdou 
 • Zateplení stropu nad suterénem
 • Zateplení ostatních konstrukcí
 • Zateplení podlahy na zemině a svislých konstrukcí v kontaktu se zeminou
 • Výměna výplní otvorů (okna, vchodové dveře)
 • Solární systémy pro ohřev vody (solární termický / solární fotovoltaický ohřev vody.

Jak požádat o dotaci:

 • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. 

VEŠKERÉ INFORMACE SE DÁLE DOZVÍTE ZDE.

REGISTRACE

 • pro urychlení pro urychlení procesu se prosím v prvním kroku REGISTRUJTE