Dotace pro vaše lepší bydlení

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií. Více informací SFŽP.

17.1.2024 spustilo Ministerstvo životního prostředí příjem žádostí do 3. vlny programu Nová zelená úsporám Light. 

Oproti předchozím etapám došlo ke zpřísnění některých technických parametrů, ale také k rozšíření oprávněných žadatelů o rodiny pobírající příspěvek na dítě a vlastníky bytů v bytových domech.

NZÚ Light - změny a novinky od ledna 2024 - základní přehled

Závazné pokyny pro žadatele platné od 17.1.2024 - podrobné

Výše dotace: 150.000,- Kč na zateplení + 60.000/90.000,- Kč na solární ohřev vody (platné od 17.1.2024)

Kdo může žádat:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022,
 • vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022, 
 • vlastníci nebo spoluvlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt,
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, 
 • žadatel v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu),
 • žadatel v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral přídavek na dítě (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Na co může žádat: 

 • Zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály.
 • Zateplení střechy (kompletní zateplení střechy). 
 • Zateplení stropu (kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví).
 • Zateplení podlahy (na zemině nebo nad nevytápěnými prostory). 
 • Výměna oken (stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří). 
 • Výměna vchodových dveří (výměna stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem).
 • Solární systémy pro ohřev vody - od 2.5.2023 (od 17.1.2024 zpřísnění technických parametrů)

Jak požádat o dotaci:

 • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. 

VEŠKERÉ INFORMACE SE DÁLE DOZVÍTE ZDE.

REGISTRACE

 • pro urychlení pro urychlení procesu se prosím v prvním kroku REGISTRUJTE

KONTAKTNÍ OSOBY:

Ing. Iveta Kulhánková, e-mail: kulhankova@podchlumi.cz, tel.: +420 606 783 926, pondělí - středa 8:00 - 15:00

Mgr. Dana Janková, e-mail: jankova@podchlumi.cz, tel.: +420 601 502 741, čtvrtek 8:00 - 15:00

Mimo stanovené hodiny nás prosím kontaktujte přes e-mail. Děkujeme za pochopení.