Dotace pro vaše lepší bydlení

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií. 

Výše dotace: 150.000,- Kč

Kdo může žádat:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022,
 • vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022, 
 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobírali příspěvek na bydlení. 

Na co může žádat: 

 • Zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály.
 • Zateplení střechy (kompletní zateplení střechy). 
 • Zateplení stropu (kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví).
 • Zateplení podlahy (na zemině nebo nad nevytápěnými prostory). 
 • Výměna oken (stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří). 
 • Výměna vchodových dveří (výměna stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem).


Jak požádat o dotaci:

 • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ STARTUJE 9. ledna 2023.
VEŠKERÉ INFORMACE SE DÁLE DOZVÍTE ZDE.

REGISTRACE

 • pro urychlení pro urychlení procesu se prosím v prvním kroku REGISTRUJTE

KONTAKTNÍ OSOBY:

Bc. Petra Barešová, tel.: 724 164 673, e-mail: baresova@podchlumi.cz

Ing. Kateřina Burianová, tel.: 777 854 526, e-mail: burianova@podchlumi.cz