Monitorovací zprávy

MAS Podchlumí, z.s. vypracovala v první polovině roku 2019 Evaluační zprávu - střednědobé hodnocení stavu realizace SCLLD. Výsledný dokument byl schválen ŘO dne 8.7.2019.

Soubory ke stažení