Výzvy PRV

VÝZVA PRV 7

Vyhlášené Fiche a alokované prostředky:

Dokumenty ke stažení: 

Seznam povinných a nepovinných příloh:

Konzultace pro žadatele: 
Úterý - Čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno REZERVOVAT!

Seminář pro žadatele:
Dne 8.12.2023 od 15:00, místo konání: Holovousy 39, 508 01 (nutno zaslat potvrzující email). 
Pozvánka

VÝZVA PRV 6

Vyhlášené Fiche a alokované prostředky

Fiche 1: Zemědělské podniky
Alokace: 560.890,- Kč

Dokumenty ke stažení

Interní postupy MAS Podchlumí, z.s.Pravidla pro žadatele - Pravidla pro operaci 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - platné pro rok 2023
Příručka pro zadávání zakázek PRV na období 2014-2020
Příručka pro publicitu PRV 2014-2020
Návod k vygenerování formuláře žádosti o dotaci a předání na MAS
Záložka: Nová podání / hnědé dlaždice - žádosti o dotaci přes MAS / vybrat: MAS Podchlumí. Vyplnit název projektu a generovat žádost o dotaci). 
CZ-NACE
Oblasti intervence 

Seznam povinných a nepovinných příloh

Čestné prohlášení - stavba 
Příloha č. 7_Souhlasné stanovisko MŽPČestné prohlášení o aktivním provozu

Konzultace pro žadatele: Úterý - Čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno REZERVOVAT!

Seminář pro žadatele:
Dne 12.7.2023 od 15:00, místo konání: Holovousy 39, 508 01 (nutno zaslat potvrzující email). 
Pozvánka


VÝZVA PRV 5

 • Datum vyhlášení:  3.3.2022
 • Příjem žádostí od: 10.3.2022
 • Příjem žádostí do: 15.4.2022
Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:
 • Fiche 1: Zemědělské podniky - alokace 4.743.148 Kč
 • Fiche 6: Občanská vybavenost - alokace 1.581.049 Kč
Konzultace pro žadatele:
- 8.3.2022 ve 13hod., sídlo MAS Podchlumí, z.s., Holovousy 39
- 8.3.2022 v 16hod., sídlo MAS Podchlumí, z.s., Holovousy 39 
- záměr a) Veřejná prostranství (Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)
- záměr b) Mateřské a základní školy (Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)
záměr c) Hasičské zbrojnice (Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)
- záměr f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech)

INFORMACE PRO ŽADATELE:

VZORY A FORMULÁŘE POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘÍLOH MAS:

VÝZVA PRV 4

 • Datum vyhlášení: 11. 5. 2020
  Příjem žádosti od: 1. 6. 2020
  Příjem žádostí do: 10. 7. 2020

Vyhlášené Fiche a alokované prostředky

 • Fiche 1: Zemědělské podniky
  alokace 3.239.397 Kč
  Fiche 1 (PDF)
 • Fiche 2: Zemědělské produkty
  alokace 250.599 Kč
  Fiche 2 (PDF)
 • Fiche 3: Nezemědělské podnikání
  alokace 526.525 Kč
  Fiche 3 (PDF)
 • Fiche 6: Občanská vybavenost
  alokace 3.150.000 Kč
  Fiche 6 (PDF)

Seminář pro žadatele se uskuteční 26.5.2020 od 13 hodin formou videokonference na odkazu https://meet.jit.si/SeminarPRV

Informace pro žadatele:

Vzory a formuláře povinných a nepovinných příloh MAS:

VÝZVA PRV 3

Dne 14. 6. 2019 byla vyhlášena třetí výzva z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 1 000 000 Kč a to v následujících fichích:

 • Fiche 3: Nezemědělské podnikání - alokace 500 000 Kč
 • Fiche 4: Rekreační funkce lesa - alokace 500 000 Kč

Termín příjmu žádostí byl od 14.6.2019 do 15.7.2019.

VÝZVA PRV 2

Dne 4.6.2018 byla vyhlášena druhá výzva z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 6 350 000 Kč a to v následujících fichích:
Fiche 1: Zemědělské podniky - alokace 2 900 000 Kč
Fiche 2: Zemědělské produkty - alokace 450 000 Kč
Fiche 3: Nezemědělské podnikání - alokace 1 500 000 Kč
Fiche 4: Rekreační funkce lesa - alokace 500 000 Kč
Fiche 5: Krátké řetězce a místní trhy - alokace 1 000 000 Kč

Termín příjmu žádostí byl od 18.6.2018 do 4.7.2018.

VÝZVA PRV 1

V pondělí 10.7.2017 byla vyhlášena první výzva z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 5 300 000 Kč a to v následujících fichích:

 • Fiche 1: Zemědělské podniky - alokace 2 000 000 Kč
  Fiche 2: Zemědělské produkty - alokace 800 000 Kč
  Fiche 3: Nezemědělské podnikání - alokace 1 000 000 Kč
  Fiche 4: Rekreační funkce lesa - alokace 500 000 Kč
  Fiche 5: Krátké řetězce a místní trhy - alokace 1 000 000 Kč

Termín příjmu žádostí byl od 24.7.2017 do 8.8.2017.

Důležité odkazy:

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků na http://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni (v sekci ke stažení naleznete oranžový nadpis: Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků - po rozkliknutí odkazu naleznete formulář, příručku i manuál k vyplnění).

 
Soubory ke stažení