Granty Královéhradeckého kraje

Místní akční skupina vděčí Královéhradeckému kraji za podporu, kterou získává pravidelně již od roku 2008 na podporu své činnosti.

Grant získaný v roce 2023

Dotace je poskytnutá z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 300.000,- Kč na realizaci projektu s názvem Podpora činnosti MAS Podchlumí v roce 2023. Dotace je poskytována pro činnosti MAS spojené s realizací SCLLD a MAP, na chod kanceláře, členské poplatky KS MAS, NS MAS apod., na administraci a rozvoj značení lokálních produktů PODKRKONOŠÍ, na údržbu vybavení spolku, na podporu energetické soběstačnosti a rozvoji regionu a osobní výdaje.

Grant získaný v roce 2022

Dotace je poskytnutá z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 300.000,- Kč na realizaci projektu s názvem Podpora činnosti MAS Podchlumí v roce 2022. Dotace je poskytována pro činnosti MAS spojené s realizací SCLLD a MAP, na chod kanceláře členské poplatky KS MAS, NS MAS apod., na administraci a rozvoj značení lokálních produktů PODKRKONOŠÍ, na údržbu vybavení spolku, na podporu energetické soběstačnosti a rozvoji regionu a osobní výdaje.

Granty získané v letech 2017–2021

Dotace je každoročně poskytnutá z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 150.000,- Kč na realizaci projektu s názvem Podpora činnosti MAS Podchlumí. Dotace je poskytována pro činnosti MAS spojené s realizací SCLLD a MAP, na chod kanceláře členské poplatky KS MAS, NS MAS apod., na administraci a rozvoj značení lokálních produktů PODKRKONOŠÍ, na údržbu vybavení spolku a osobní výdaje.

Grant získaný v roce 2016

  • Dotace poskytnutá z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 150.000,- Kč na realizaci projektu s názvem "Podpora činnosti MAS 2016". Dotace je určena na účel: činnosti MAS spojené s realizací SCLLD, s realizací projektů spolupráce, s tvorbou integrované strategie 2014-2020, se spolufinacováním realizovaných projektů, s propagací a rozvojem regionu.

Číslo smlouvy: 16RGI01-0011

Grant získaný v roce 2015

  • Dotace poskytnutá z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 100.000,- Kč nám velmi pomohla na strategické plánování rozvoje našeho území pro následující programovací období 2014-2020 i režii v „přechodném“, nejistém a obtížném období. Dotace byla využita na pokrytí mzdy pracovnice MAS na činnost MAS v začátku roku 2015. Část přijaté dotace MAS Podchlumí, z. s. využila na pokrytí některých režijních výdajů – audit čerpání dotace za rok 2014, členský příspěvek Krajskému sdružení Národní sítě MAS Královéhradeckého kraje, členský příspěvek Asociaci regionálních značek a členský příspěvek Národní síti MAS ČR

Číslo smlouvy: RG/2015/45

Grant získaný v roce 2014

  • Dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 150 000,- Kč byla využita pro strategické plánování rozvoje území Podchlumí pro programovací období 2014-2020 a dále pro pokrytí mzdových prostředků z projektu spolupráce "Komunitní venkov", které nebyly uplatněny v tomto projektu. Část dotace byla využita na pokrytí režijních výdajů a na zpracování implementační části ISRU pro období 2014-2020

Číslo smlouvy: RRCR/2014/MAS12

Grant získaný v roce 2013

  • Dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 150 000,- Kč byla využita na pokrytí neuznatelných režijních výdajů Podchlumí o.s. z dotace programu LEADER a zároveň nám pomohla ve strategickém plánování rozvoje našeho území pro následující programovací období 2014-2020.

Číslo smlouvy: RRCR/2013/MAS10

Grant získaný v roce 2012

  • dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 140 000,- Kč byla využita na pokrytí provozních nákladů místní akční skupiny Podchlumí o.s. ve výši 70 000 Kč, jako jsou například: mzda manažera, DPP, cestovné, úroky z úvěru, bankovní poplatky apod. a dále  na zpracování Integrované strategie rozvoje území Podchlumí pro programovací období 2014-20 metody LEADER (ve výši 70 000 Kč).

Číslo smlouvy: RR/2012/060-MAS

Grant získaný v roce  2011

  • dotace na pokrytí režijních nákladů MAS, 94.000,- Kč, grant Královéhradeckého kraje 11RRD09-0009.

Granty získané v roce 2010

  • dotace na pokrytí režijních nákladů MAS, 105.000
  • dotace z Programu obnovy venkova na projekt "PODKRKONOŠÍ regionální produkt jako nástroj k rozvoji venkova v Královéhradeckém kraji". Vrámci tohoto projektu byly vydány Noviny Doma v Podkrkonoší a Katalog místních výrobků a produktů - držitelů značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt, 210.000

Grant získaný v roce 2009

  • dotace na pokrytí režijních nákladů MAS, 150.000

Grant získaný v roce 2008

  • dotace na pokrytí režijních nákladů MAS, 150.000