Program obnovy venkova KHK pro rok 2024

Informace k programu:

  • Lhůta pro podání ŽoD: od 6.12.2023 8:00 do 31.1.2024 14:00
  • Objem finančních prostředků: 50 mil. Kč
  • Min. dotace: 50tis. Kč
  • Max. dotace: 1,2 mil. Kč
  • Podíl požadované dotace: 50 % - 70 % (dle účelu dotace)
Účel č. 1: Výstavba, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad a místních knihoven), místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury, komplexní úprava veřejných prostranství.
Účel č. 2: Obnova a modernizace vnitřního mobiliáře knihoven a vybavení.
Účel č. 3: Zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu, pro zlepšení prostředí obce, prostřednictvím zpracování PD pro stavební řízení dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci.
Účel č. 4: Předcházení vzniku odpadů, snižování měrné produkce odpadů zvýšením účinnosti odděleného sběru a materiálového využití odpadů. 

Veškeré informace k tomuto dotačnímu programu naleznete zde