Tisková zpráva - MASky přináší to pravé z regionů, 9/2023

Jak konkrétně jednotlivé místní akční skupiny podporují na svých územích místní ekonomiku se dozvíte v novém článku Kateřiny Burianové z MAS Podchlumí, z.s.

Tisková zpráva - Festival regionálních produktů na Zvičině 7.5.2022

V sobotu 7. května 2022 patřila Zvičina turistům, labužníkům a sportovcům. Uskutečnilo se totiž tradiční otevírání turistické sezóny v režii DMO Podkrkonoší, Festival regionálních produktů pod taktovkou MAS Podchlumí a 53. ročník běhu Šárovcova Lhota – Zvičina. A počasí nám přálo!

Tisková zpráva - podpora vzdělávání v KHK

Nové venkovní učebny, polytechnická centra, technologický klub, sdílená učebna informatiky a robotiky, ale i vybavení odborných učeben a bezbariérovost škol. To je jen stručný výčet úspěšných příkladů projektů podpořených více jak 199 miliony Kč 15 Místními akčními skupinami Královéhradeckého kraje.

Tisková zpráva - výsadby stromů v MAS

Nové výsadby stromů, ale i řádná péče o ty stávající jsou důležité, zaznívá z 15 spolků v Královehradeckém kraji, které spojuje zkratka MAS, tedy místní akční skupina. Všechny také pojí zájem o venkovský region, ke kterému příroda a stromy neodmyslitelně patří. Jen od roku 2017 podpořily MAS 30 projektů zaměřených na nové výsadby ve volné krajině i na zeleň ve městech. Dotace využité pro tyto environmentální projekty převyšují částku 30 milionů korun. 

Tisková zpráva - MAS v KHK a pomoc Ukrajině

Do pomoci Ukrajině a lidem prchajícím z válečných oblastí se v Královéhradeckém kraji aktivně zapojují i místní akční skupiny (MAS). Díky společnostem zaměřeným na rozvoj venkova se v regionu daří začleňovat ukrajinské děti do školek a škol nebo zajišťovat materiální a finanční pomoc, jazykové kurzy, ubytování i práci pro uprchlíky. 

Tisková zpráva - dny pro rodinu 2022 v Hořicích a okolí

Slavíme všichni společně. „Mami, tati, babi a dědo, hurááá! Pojďme si to užít a všichni spolu!“ Dny plné zábavy, informací a setkávání!

Tisková zpráva - místní akční skupiny podporují hospice či terénní služby

Oblast sociálních služeb je mnohdy opomíjená ze strany občanů i poskytovatelů příspěvků. Velká část lidí je tyto služby nucena využít a až v tu chvíli dokáže ocenit péči zaměstnanců sociální sféry. Místní akční skupiny (MAS) v Královéhradeckém kraji zprostředkovaly desítky milionů na rozvoj sociálních služeb. Během posledních pěti let tak například charity využívají auta pro terénní péči. Finančně podpořené projekty pokrývají všechny fáze života od prenatální až po případnou hospicovou péči.