Výstupy ankety ve Vysokém Veselí

Základními principy komunitní práce je budování dobrých vztahů, důvěry, vzájemné tolerance a také zjišťování potřeb a společných témat obyvatel. Posledně jmenované se dá zjišťovat různými způsoby. My jsme zvolili formu anketních pohlednic, na které psali obyvatelé především Vysokého Veselí, ale částečně i z okolních obcí, své "Největší přání pro místo, kde žijí". "Pojďme společně utvářet místo, kde žijeme. Poznat své sousedy i možnosti toho, co se dá změnit společnými silami." Takto zněla úvodní slova na pohlednici, které měli obyvatelé možnost vyplnit a vhodit v průběhu podzimu do zapečetěné schránky v Místní knihovně Vysoké Veselí. S mnohými jsme přání pro místo konzultovali osobně, ať už při pochůzkách v ulicích, na drakiádě, v průběhu setkání pro dříve narozené nebo při rozsvěcení vánočního stromečku. I tyto odpovědi se dostaly do schránky v knihovně, které děkujeme za tuto možnost.

V průběhu ledna jsme odpovědi pročítali a třídili podle obcí i témat do různých skupin. Sešlo se nám celkem 100 anketních lístků, na nichž bylo uvedeno 106 přání. Ta jsme roztřídili do pěti oblastí. A které to byly? 

 1. Infrastruktura
 2. Vztahy a spolupráce
 3. Společenské dění
 4. Místo pro pravidelná setkávání
 5. Nedostupnost lékařů

Díky všem doručeným odpovědím jsme získali dílčí přehled o přáních a nejčastějších potřebách místních obyvatel. A co teď s nimi? Některá témata jsou v pravomoci orgánů státní správy a samosprávy, ale i tak zbývají mnohá, na kterých se může podílet každý jednotlivec. My se nyní budeme snažit propojit ty obyvatele, kteří nám zanechali kontakt a zároveň je spojuje zájem o společné téma. Pokud se k vám naše anketní lístky nedostaly, ale chtěli byste se přidat, napište nebo zavolejte nám. Rádi vás přizveme ke společným setkáním.

"Pojďme společně utvářet místo, kde žijeme. Pojďme poznat své sousedy i možnosti toho, co se dá změnit společnými silami." 

 • Kateřina Bernardová, bernardova@podchlumi.cz, 602 726 779
 • Pavlína Morávková, moravkova@podchlumi.cz, 602 327 971
 • Dana Janková, jankova@podchlumi.cz, 601 502 741


Jednotlivé oblasti zahrnují tato nejčastěji opakovaná podtémata:

Infrastruktura 

 1. nedostatek obchodů
 2. chybějící lavičky
 3. krytá autobusová zastávka
 4. koupaliště
 5. retardéry/rychlostní radar
 6. chybějící chodníky v některých částech obce

Vztahy a spolupráce

 1. zlepšit vztahy mezi lidmi/sjednotit lidi (lepší komunikace, spolupráce)
 2. větší zájem obce o občany a jejich potřeby
 3. pořádek, čistota

  Dění v obci (akce, aktivity)

 1. větší kulturní vyžití, besedy, festivaly, akce
 2. cvičení pro ženy
 3. aktivity pro dospělé/pro děti (tvoření, aranžování květin, kurzy aj.)

 Místo pro pravidelná setkávání (pro seniory, pro maminky s dětmi, rodinné/komunitní centrum apod.)

Zlepšit dostupnost lékařů (dětský lékař, zubař)