OPZ+ v MAS Podchlumí

Rozvoj sousedského života na venkově

1. dubna 2023 jsme zahájili zcela nový projekt s názvem OPZ+ v MAS Podchlumí (reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000009) , prostřednictvím kterého budeme v příštích 3 letech podporovat sociální kontakty v obcích se snahou zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech.

V rámci projektu budou realizovány komunitní tábory a komunitní práce v obcích. Cílem je podpora a řešení problémů osob ohrožených izolací a sociálním vyloučením a také pečujících osob žijících ve venkovském prostředí.

Při modelování aktivit projektu jsme mimo jiné oslovovali aktéry působící v sociální sféře na území MAS Podchlumí. Stručné záznamy z těchto setkání naleznete zde.

Komunitní tábory 2023

Podporujeme sousedský život na venkově - Pocitová mapa

Akční plán OPZ+ a Žádost o podporu akčního plánu OPZ+ k datu podání 27.7.2022.