Komunitní energetika

"Nejčistší energií je ta, kterou nespotřebujeme a nejlevnější ta, kterou nemusíme nakupovat."

MAS Podchlumí, z.s. vnímá ve světě i na venkově zásadní  změny spojené s energetikou. Přichází čas na změnu myšlení a priorit, abychom se o svoji energetickou soběstačnost postarali částečně sami. Připravujeme se na změny ve vnímání obnovitelných zdrojů energie, ve způsobu získávání a využití.

Velkou výzvou a směr, ke kterému činíme kroky, je komunitní energetika na venkově, který má potenciál v množství lokálních zdrojů a možnostech sdílení energie, s ohledem na ochranu životního prostředí a krajiny. Energetická komunita by mohla být spolkem obcí, lidí, podnikatelů, kteří budou v dané lokalitě (obci) sdílet výrobu a spotřebu elektřiny. Co na střeše nevyrobím a nespotřebuju, může využít soused, ale za mnohem lepší cenu, než od velkého dodavatele. Vyhlížíme proto zákon vymezující komunitní energetiku, který stále není schválen. Záměr založit energetické společenství je pro MAS Podchlumí, z.s. úkolem na rok 2023. Pokud se chcete do této iniciativy zapojit, vítáme Vás!

Dne 20. ledna 2023 proběhla ve spolupráci se sousední MAS Společná Cidlina beseda s Mgr. Michalem Svobodou, MSc. (konzultant obnovitelné energetiky SMS ČR, NS MAS, energetický koordinátor MAS Český Sever) s názvem PRVNÍ KROKY KE KOMUNITNÍ ENERGETICE

Prezentace Mgr. Michala Svobody s názvem Komunitní energetika v rurálních oblastech pro 21. století. (pro možnost šíření nás prosím kontaktujte)