Seznam podpořených projektů v monitorovacím období 2014 - 2020 skrze výzvy MAS Podchlumí:

- z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - 18 projektů

- z Programu rozvoje venkova (PRV) - 73 projektů

- z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) - 6 projektů