SCLLD 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Místní akční skupina Podchlumí předložila na Ministerstvo pro místní rozvoj dne 23.března 2016 Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014-2020 (SCLLD).

Schválená SCLLD je ke stažení zde: