Zprávy o plnění SCLLD

MAS předkládá za každý půlrok zprávy o plnění své SCLLD. Tyto zprávy naleznete níže v Souborech ke stažení.

Soubory ke stažení