Animace škol s MAS - ŠABLONY

Výzva č. 02_20_080 Šablony III

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.

Kalkulačka indikátorů, příručka pro žadatele a seznam škol jsou zobrazeny v "Souborech ke stažení" na konci stránky.

MAS zdarma poskytuje metodickou pomoc pro školy, školská a další vzdělávací zařízení s výběrem vhodných šablon. Poskytuje konzultační činnost při realizaci projektu, při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, stejně jako při ukončování realizace projektu a při kontrolách. To vše v rámci projektu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí" spolufinancovaného Evropskou unií.

Workshopy k šablonám 

Připravujeme pro Vás praktické workshopy, kde Vás krok za krokem provedeme procesem přípravy a podání žádosti o dotaci. O termínech budete informováni. 

Povinná publicita

Plakát velikosti A3 je možné vygenerovat na odkazu: https://publicita.dotaceeu.cz/, přičemž nezapomeňte, že název projektu musí být totožný s názvem ve smlouvě.

144.jpg

Soubory ke stažení