Strategie 2007–2013

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2007–2013.

Strategický plán Leader (SPL) a Fiche

Na níže uvedených odkazech si můžete stáhnout aktuální znění Strategického plánu Leader místní akční skupiny Podchlumí o.s. a Fichí, které obsahují důležité informace pro žadatele jako např. na co mohou žadatelé v rámci Fiche žádat, jaké procento dotace mohou získat, co je nutné doložit k žádosti o dotaci, podle čeho budou jejich žádosti bodovány apod.

Soubory ke stažení