Kotlíkové dotace pro rodiny s nižšími příjmy odstartují od 2.4.2024 do 31.8.2024.

Máte starý kotel? Požádejte si o dotaci a získejte až 95 % výdajů. Lze žádat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu. 

Typy podporovaných nových zdrojů tepla:
- KOTEL NA BIOMASU s ručním nebo automatickým přikládáním, LIMIT 130 000 Kč
- TEPELNÉ ČERPADLO (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013, LIMIT 150 000 Kč.

MAS Podchlumí, z.s. nabízí pomoc s podáním žádosti o dotaci. 
Kontaktní osoby jsou:

- Ing. Šárka Kašparová, tel.: 724 247 993, e-mail: kasparova@podchlumi.cz - Ing. Petra Barešová, tel.: 724 164 673, e-mail: baresova@podchlumi.cz 

Žádost o dotaci se podává elektronickou formou prostřednictvím portálu KHK DOTIS.

Veškeré informace k dotaci naleznete na stránkách Královéhradeckého kraje

Dokumenty ke stažení zde