Výzva NPO č. 1/2022 na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích

Dne 27. dubna 2022 byla zveřejněna výzva NPO č. 1/2022 k podávání žádostí o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích. Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 5. 5. 2022 prostřednictvím systému AIS MPO.

Výzva s alokací 2,5 mld. Kč v průběhu následujících čtyř let je součástí Národního plánu obnovy. Plné znění této výzvy naleznete na stránkách MPO EFEKT. Výzva je průběžná a dotace jsou vypláceny předem. Cílem této dotace je podpořit města a obce v energetických úsporách prostřednictvím zkvalitnění veřejného osvětlení (VO) a zároveň podpořit přípravu dobíjecích stanic pro zvýšení elektromobility. Mezi způsobilé výdaje patří mj. rozšíření soustavy VO o řídící systémy a výměna konstrukčních prvků.

Oprávněnými žadateli jsou obce s výjimkou obcí v národních parcích a společnosti 100 % vlastněné obcí. Výše dotace představuje 30 Kč za každou ušetřenou kWh elektrické energie ročně až do výše 10 mil. Kč pro větší města a do 4 mil. Kč pro menší města a obce s počtem do 10 000 obyvatel.

Rádi bychom vaším prostřednictvím rozšířili tuto informaci mezi představitele měst a obcí a spolu s vámi tak přispěli k efektivnějšímu využívání elektrické energie. Věříme, že za pomocí energetických specialistů s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu (https://www.mpo-enex.cz/experti/), nebo ve spolupráci s vám již známými EKIS (https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS) se představitelé měst a obcí dokáží zodpovědně rozhodnout k obnově VO a úspěšně projít dotačním procesem.