Tato akce je primárně určena pro zástupce obcí a měst, kterou pořádá Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s dalšími územními partnery. 

Na každém setkání mj. vystoupí zástupci Královéhradeckého kraje, Centra pro regionální rozvoj ČR, místních akčních skupin, Sdružení místních samospráv ČR, agentury CzechInvest, CIRI atd.

Dozvíte se aktuální informace z oblasti regionální rozvoje a dotační politiky a můžete využít možnosti konzultací vašich potřeb a záměrů. 

Veškeré informace naleznete na webových stránkách zde.

Potvrzení účasti proveďte přes registrační formulář zde.