Venkovské tradice v krajině

Projekt s názvem Venkovské tradice v krajině byl podán v roce 2008 na Centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze v rámci 5. kola přímu žádostí do Programu rozvoje venkova ČR do opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Projekt byl vybrán k podpoře a od června roku 2009 byl realizován. Žádost o proplacení byla podána v červnu roku 2011.

Obecně o projektu

Projekt spolupráce je zaměřen na realizaci vzdělávacích aktivit a vzájemnou spolupráci členů MAS, podporu spolkové činnosti spojené s tradicemi v regionů, s občanským zušlechťováním krajiny, spolupráci obcí se školami a spolky, zaměřuje se na aktivity v území využívající místního bohatství pro zlepšení identity regionů a oživení občanských aktivit. Dalším předmětem je rozvo a vybavení návštěvnických míst MAS, vzdělávání aktérů spolkového života a podpora šetrného turismu. Hlavním předmětem projektu je zlepšit situaci ve vybavenosti a zázemí spolků a MAS pro realizaci výše uvedených aktivit, předávání zkušeností mezi MAS a společné aktivity vedoucí k přenostu dobré praxe mezi regiony.

Mezi hlavní aktivity projektu patří vybavení a zlepšení zázemí spolků a MAS, vybavení MAS pro společné aktivity, vybavení objektů a krajiny a prostor pro prezentaci tradic a vekovských hodnot, aktivizace venkovských komunit, environmentální vzdělávání a dlouhodobě udržitelné plánování rozvoje. Cílem je zlepšení stavu památek a objektů místního významu, připomenutí tradic, realizace interiérových i venkovních expozic. Cílem je nejen umožnit realizaci projektu, ale posílit kapacity MAS do budoucna a vybavit je dopovídajícími prostory pro jejich cíle.

Partneři projektu

Projekt je realizován čtyřmi MAS z různých koutů ČR.

 • NAD ORLICÍ, o.p.s. - Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí
 • Podchlumí o.s. - Holovousy 39, Hořice
 • "Strážnicko" Místní Akční Skupina - nám. Svobody 503, Strážnice
 • Místní akční skupina - České Středohoří Ploskovice 2

Plnění projektu na straně Podchlumí o.s.

Nákup vybavení pro pořádání tradičních akcí na území MAS:

 • mobilní pódium se zastřešením a parketem
 • soubor jarmarečních stánků
 • mobilní informační tabule pro venkovní i vnitřní expozice

Akce

 • Pořádání prezentační akce výrobců, seminář výrobců potravinm tradičních výrobků i spolků:
  2. - 3.10.2009 - Holovousy, Slavnosti Holovouských malináčů
 • Účast na tvorbě publikace - kuchařky tradičních receptů, každá z partnerských MAS se bude podílet svými recepty.

Odkaz na publikaci Kuchařka české a moravské vesnice