Venkovská tržnice III.

Představujeme Vám nový projekt spolupráce MAS Podchlumí Venkovská tržnice III.

O projektu

Záměrem MAS Podchlumí je napomáhat zvyšování kvality života obyvatel regionu. Jednoduše řečeno, chceme, aby se lidem v regionu dobře žilo. I proto se naše MAS zapojila do projektu meziregionální spolupráce Venkovská tržnice, jehož cílem je vytvoření informačního systému pro podporu a posílení místní ekonomiky.

Myšlenka vytvoření informačního systému na podporu podnikání či pro celkový rozvoj venkovských regionů není nová, ale málokdy bývá dotažena do uživatelsky úspěšného konce. Existuje kupříkladu celá řada internetových databází, které jsou minimálně využívané, málo aktualizované, pouze zčásti odpovídající realitě.

Rozdíl mezi těmito databázemi a Venkovskou tržnicí by měl být zejména v aktuálnosti, multifunkčnosti a regionálním zaměření. Kromě Katalogu podnikatelských subjektů a neziskových organizací Venkovská tržnice nabízí aplikaci Bazaru, ve kterém je možné nabízet, poptávat, darovat i směňovat cokoli, ať už se to týká přebytků z vaší zahrady, domácnosti nebo třeba z půdních prostor. Pořadatelé kulturních, sportovních nebo třeba vzdělávacích akcí budou moci využívat Kalendář akcí. Srdcem celého systému je internetová stránka www.venkovskatrznice.cz, na které se naše MAS objeví v závěru roku 2012. Ve stejném období bude do většiny domácností všech 38 obcí Podchlumí, zdarma distribuován tištěný katalog kontaktů na podnikatele a neziskové organizace regionu. Stejně tak bezplatné bude i zveřejnění informací pro neziskové organizace, spolky a podnikatele.

K naplnění tohoto cíle potřebujeme dát dohromady co nejucelenější a nejaktuálnější databázi podnikatelů, řemeslníků, hobby výrobců uměleckých předmětů, šperků, keramiky, bylinných výrobků apod., poskytovatelů nejrozličnějších služeb, farmářů, malopěstitelů a chovatelů a všech ostatních z našeho regionu, kteří zde nabízejí své výrobky a služby.

Na „mapování“ regionu Podchlumí budeme od února 2012 spolupracovat zhruba s 15 tzv. tazateli. Dotazník, na základě kterého tazatelé zmapují regionální podnikatele a neziskové organizace, najdete spolu s představením projektu na našich stránkách. Chcete-li mít jistotu zaregistrování do internetové databáze a uveřejnění vašich informací v tištěném katalogu, nečekejte na tazatele a kontaktujte nás na e-mailové adrese: mas@podchlumi.cz. Zpětně se vám ozveme a zašleme jednostránkový dotazník s pokyny k vyplnění.

Na závěr představení Venkovské tržnice ještě několik povzbudivých statistických údajů z dosavadního fungování projektu. V průběhu roku 2011 zaznamenaly internetové stránky www.venkovskatrznice.eu přes 140 000 přístupů, provedených více než 8 500 návštěvníky. Z čehož lze odvodit pozitivní skutečnost opakovaného užívání Venkovské tržnice uživateli. V katalogu podnikatelů bylo provedeno více než 17 000.
I nadále budeme uveřejňovat informace o Venkovské tržnici v místních periodikách. Spolupracovat na realizaci projektu budeme se všemi starosty našich obcí. Přístup k aktuálním informacím budete mít na našem webu. 

Osobní kontakt je možný na telefonním čísle 777 854 526 (Tereza Peterová).
Věříme, že projekt Venkovská tržnice vás zaujme a především pomůže vašemu podnikání, aktivitám.

Tereza Peterová

Projekt Venkovská tržnice III. je podpořený v rámci opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje venkova ČR.

Soubory ke stažení