Komunitní venkov

Komunitní venkov je společných projekt třech sousedních Místních akčních skupin - MAS Podchlumí, Společná Cidlina a Hradecký venkov.

Cíl projektu 

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro pořádání volnočasových, zájmových, společenských a kulturních aktivit pro širokou veřejnost, zajištění proškolených lektorů a pořádání kurzů na různá témata.

Na základě výzvy partnerských MAS se do projektu spolupráce zapojila řada partnerů - obce, neziskové organizace, které s MAS projekt připravovali, budou spolupracovat při jeho realizaci včetně finančního zapojení a výsledky projektu budou ve spolupráci s MAS udržovat a provozovat.

V rámci projektu je opraveno a vybaveno 12 míst pro pořádání kulturních a volnočasových aktivit, vyškoleno 30 lektorů a podpořeny 4 kurzy pro vyškolení nových lektorů. Spolupráce spočívá v tom, že každá MAS proškolí lektory na určité téma. Tito lektoři budou následně pořádat kurzy jak na území své MAS, ale i na území partnerských MAS, které pro kurzy vybaví prostory. MAS Podchlumí proškolila 10 lektorů v oblasti zdravotní péče, MAS Společná Cidlina vyškolí 10 lektorů v oblasti výtvarných činností a Hradecký venkov se zaměří na kurzy keramiky a vaření. Déle budou minimálně po dobu udržitelnosti projektu v podpořených místech probíhat kurzy a semináře na různá témata.

Celý projekt a jeho výstupy budou partnerské MAS každoročně propagovat na společné akci pro širokou veřejnost na zámku ve Sloupně.