Dědictví našich předků

MAS Podchlumí realizovala v roce 2012 a 2013 projekt spolupráce s názvem Dědictví našich předků společně s MAS Společná CIDLINA, MAS Hradecký venkov a MAS Zálabí. Jedním z výstupů projektu byla publikace Putování po dědictví našich předků, jejíž součástí je i putovní cestoknížka. Publikace s cestoknížkou je k dostání na infocentrech v regionu.

Kdo vyplní správně všechny úkoly putovní cestoknížky, dostane na vybraných místech malý dárek!

Místa, kde si můžete malý dárek vyzvednout:

  1. Infocentrum v Hořicích, nám. Jiřího z Poděbrad 3, 508 01 Hořice
  2. OÚ v Holovousích, Holovousy 39, 508 01 Hořice