Naučné stezky

Ovocná stezka Podchlumím - I. etapa

MAS Podchlumí získala dotaci na tento projekt z Programu rozvoje venkova ČR z opatření III.1.3.a. Jedná se o netradiční turistický produkt. Jak už název napovídá, jedná se o putování a vandrování za zajímavostmi a zážitky, které se dotýkají ovoce, jeho pěstování, obyvatel, kteří se starají o rozsáhlé sady apod. Projekt spolu snoubí agroturistiku s aktivní pěší poznávací turistikou, která vede mimo frekventované úseky silnic. Navazuje na stávající vyznačené pěší trasy. Výchozím bodem je obec Kamenice. V obci je umístěno odpočinkové místo s informační tabulí, která turisty informuje o novém turistickém produktu a historii ovocnářství v kraji.

Po staré kostelní stezce se dostaneme až na vrchol obce Konecchlumí, kde je velmi důležitá zastávka ovocné stezky. Informační panel, který je zde umístěn, představuje návštěvníkům kostel sv. Petra a Pavla vystavěný roku 1749 na popud Františka Norberta, hraběte z Trautmansdorfu, který je vyzdoben křížovou cestou malíře Vladimíra Komárka. Dalším zajímavým bodem Konecchlumí je mohutná kamenná Mohyla Viléma z Konecchlumí. Zobrazuje ležícího lva s královskou korunou. Mohyla byla zhotovena r. 1902 na památku českého pána popraveného v r. 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Upozorní i na zajímavou konecchlumskou louku, která v sobě ukrývá poklady v podobě chráněných rostlin, jako jsou např. orchideje, které rostou jen na 5 místech v republice. Dále je zde vysázen sad třešní „třešňovka“, který je složen ze starých odrůd.
Konecchlumská cesta vedoucí pod lesem nás dovede po prašné cestě přes ovocné sady jabloní do obce Podhorní Újezd a Vojice. V Podhorním Újezdu je umístěno odpočinkové místo s informační tabulí, která informuje o pěstování ovoce.
V rámci projektu byly zpevněny jednotlivé úseky trasy ovocné stezky. Vyjeté koleje byly strhnuty do roviny a následně zarovnány do roviny (max. do výšky 10 cm) štěrkem.

Dále MAS Podchlumí podala v červnu roku 2011 dvě žádosti o dotaci na naučné stezky do Programu rozvoje vekova ČR a to na projekty:

Ovocná stezka Podchlumím - II. etapa

Po stopách E. Štorcha a K. Zemana