Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice IV

realizace: 1. 12. 2023 - 31. 12. 2025

reg. č.: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008285

Cílem projektu je prohlubování a podpora spolupráce v oblasti plánování a sdílení aktivit vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Hořice, dále podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků jak ve vzdělávání se, tak wellbeingu a naplňování akčních plánů na roky 2024 a 2025 dílčími aktivitami zaměřenými na všechny cílové skupiny.

Projekt MAP pro ORP Hořice IV financovaný z OP JAK byl zahájen v prosinci 2023 a navazuje na předchozí 3 projekty financované z OP VVV: MAP III (11/2022 - 11/2023), čtyřletý projekt MAP II (11/2018 -10/2022) a projekt analyzující území v jeho potřebách a zájmech - MAP I (2/2016 - 12/2017)

6/2023 Přípravná fáze - zpracovávání žádosti o podporu navazujícího projektu 

Záměr MAS Podchlumí být opět nositelem projektu MAP IV - oslovení potenciálních oprávněných žadatelů: 

Právě se nacházíme v polovině realizace projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice III a blíží se čas podání žádosti na navazující projektu MAP IV. 

V červnu tohoto roku bude vyhlášena výzva (příjem žádostí 6/2023 – 9/2024) na podávání žádostí v rámci OP JAK pro návazný projekt MAP IV a MAS Podchlumí, z.s. má zájem o pokračování realizace tohoto projektu. 

Oprávněnými žadateli jsou kromě MAS i obce, dobrovolné svazky obcí, sdružení/spolky obcí (Mikroregion) a nově i zájmová sdružení právnických osob nebo spolky založené za účelem prosazování zájmu obcí. Území pro realizaci MAP je i nadále stanoveno hranicemi správního obvodu ORP Hořice na základě dlouhodobé spolupráce a funkčního partnerství.

Žádáme Vás tímto o vyjádření (zaslané nejpozději do 16.5.2023 na e-mail: mas@podchlumi.cz) k záměru, že MAS Podchlumí, z.s. může být opět žadatelem návazného projektu MAP IV, který by měl být realizován od ledna 2024 do konce roku 2025.