Přípravná fáze - zpracovávání žádosti o podporu navazujícího projektu 

Záměr MAS Podchlumí být opět nositelem projektu MAP IV - oslovení potenciálních oprávněných žadatelů: 

Právě se nacházíme v polovině realizace projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice III a blíží se čas podání žádosti na navazující projektu MAP IV. 

V červnu tohoto roku bude vyhlášena výzva (příjem žádostí 6/2023 – 9/2024) na podávání žádostí v rámci OP JAK pro návazný projekt MAP IV a MAS Podchlumí, z.s. má zájem o pokračování realizace tohoto projektu. 

Oprávněnými žadateli jsou kromě MAS i obce, dobrovolné svazky obcí, sdružení/spolky obcí (Mikroregion) a nově i zájmová sdružení právnických osob nebo spolky založené za účelem prosazování zájmu obcí. Území pro realizaci MAP je i nadále stanoveno hranicemi správního obvodu ORP Hořice na základě dlouhodobé spolupráce a funkčního partnerství.

Žádáme Vás tímto o vyjádření (zaslané nejpozději do 16.5.2023 na e-mail: mas@podchlumi.cz) k záměru, že MAS Podchlumí, z.s. může být opět žadatelem návazného projektu MAP IV, který by měl být realizován od ledna 2024 do konce roku 2025.