Zdravé ovoce z Holovous

Ovoce pochází výhradně z experimentálních výsadeb VŠÚO Holovousy s.r.o., který se zabývá ovocnářstvím a šlechtěním ovocných plodin více než 60 let. Jedná se o tyto ovocné druhy – jablka, třešně, slivoně, hrušně a meruňky. Ovoce je prodáváno v podnikové prodejně v areálu VŠÚO a na dalších farmářských akcích a slavnostech. 

 


Kontakt

VŠÚO Holovousy, s.r.o.
Holovousy 129
508 01 Hořice
web: www.vsuo.cz
email: info@vsuo.cz
telefon: 605 530 995