Med květový a medovicový

Již v průběhu padesátých a šedesátých let minulého století byly součástí Lesního závodu Hořice včelnice se svými včelařskými provozy. Vzhledem k tomu, že přesné počty již neexistují, lze jen dovodit, že se jednalo o tři včelnice se zhruba 180 včelstvy dohromady. Po sloučení LZ Hořice s Lesním závodem Dvůr Králové v průběhu sedmdesátých let, se včelařská výroba téměř zdvojnásobila. Hlavní produkcí těchto provozů byla výroba mateří kašičky pro potřeby farmaceutické a kosmetické výroby. V osmdesátých letech došlo k racionalizaci včelnic, kterých u LZ Hořice zůstalo zhruba polovina. Tyto provozy následně privatizací ve druhé vlně kuponové privatizace v roce 1994 přešly na Lesní společnost Hořice, a.s. Tady bylo velmi zvažováno, zda si tyto provozy ponechat a dále je provozovat, či jejich výrobu ukončit. Zvítězila stavovská čest s tím, že včelaření k lesnictví patří a pokud nebudou ztrátové, tak bude výroba a provoz jedné včelnice se zhruba 80 včelstvy pokračovat. Hlavní výrobou byla produkce medu, vosku, včelího jedu a zpočátku velmi omezeně také produkce mateří kašičky, o kterou již nebyl v devadesátých letech zájem. Následnými změnami majitelů a vlastníků se přes firmy Lesní společnost Hradec Králové, a.s. a Wotan Forest, a.s. dostaly tyto včelařské provozy až k naší firmě Hořická lesní, s.r.o., jednalo se o dvě včelnice s cca 100 ks včelstev V současné době máme dvě včelnice a jeden kočovný vůz se 120 včelstvy a plánujeme rozšíření na cca 140 včelstev. 

Naší hlavní produkcí je jednak květový med, kterým zásobujeme místní podnikatele, kteří se zabývají výrobou perníku a perníkových specialit, jako jsou například miletínské modlitbičky a Ti nechtějí do svých regionálních kvalitních výrobků používat byť levnější, ale velmi nekvalitní a nezdravý med z dovozu „ Z EU a mimo EU“, jak je původ těchto medů uveden na etiketách. Dále máme dostatečnou produkci kvalitního medovicového medu z velmi dobrých regionálních stanovišť, který dáváme do prodeje v našem regionu, nebo na klíč dodáváme velmi žádané medové „Novoroční Péefky“. Právě z těchto důvodů bylo pro nás velmi důležité získat Certifikát regionálního produktu Podkrkonoší, abychom mohli lépe a hlavně pravdivě deklarovat původ námi balených a prodávaných medů

KONTAKT

Hořická lesní s.r.o.
Bříšťany 22, 508 01 Hořice
tel.: 724 044 541
e-mail: jaroslavdostal@horickalesni.cz
www.horickalesni.cz