POCITOVÁ MAPA 

Skvělým nástrojem, kterým můžeme zjistit, jak se lidé cítí ve svých obcích, je pocitová mapa. Pro obyvatele Podhorního Újezdu a Vojic jsme si připravili 6 otázek, nechali vytisknout velkoformátovou mapu celého území a v sobotu 3. června jsme za nimi vyrazili do areálu u koupaliště na oslavu Dne dětí. Zatímco jsme děti zabavili hmatovým a čichovým pexesem, stavebnicí Duplo, fotokoutkem a malováním na dřevo, dostali dospěláci možnost vyjádřit své pocity zapíchnutím špendlíku do mapy. Podle toho, kde se cítí dobře, špatně, bezpečně či naopak, označili na mapě obce příslušná místa barevným špendlíkem a současně mohli na lístek dopsat své zdůvodnění. Po 4 hodinách jsme měli k dispozici mapu plnou špendlíků a komentářů od několika desítek obyvatel. Bylo nesmírně zajímavé sledovat vznikající diskuze malých skupinek u mapy, někteří se dokonce vraceli, aby své odpovědi doplnili nebo aby si přečetli komentáře ostatních. Získané informace využijeme pro plánování dalších kroků v rámci našeho projektu OPZ+ v MAS Podchlumí a samozřejmě je poskytneme starostovi obce.