Modifikace výzvy č. 12 Bezpečnost dopravy III (navýšení alokace výzvy)

Navýšení alokace tzv. POSLEDNÍ VÝZVY MAS z důvodu  maximálně možného dočerpání finančních prostředků MAS za období 2014-2020 a také podpory všech kvalitních předložených projektů ve 12. výzvě. Změna je ve prospěch žadatelů. Původní alokace 3 042 814 Kč se mění na 4 794 595,63 Kč.