Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027 / koncepční část, verze č.1 odevzdaná 13. 8. 2021 

 V této části se nacházejí podklady pro tvorbu koncepční části SCLLD21+.
  

Podklady