Rozhodovací orgány

MAS Podchlumí, z. s. zřizuje následující orgány:

  1. Valná hromada - nejvyšší orgán
  2. Rada spolku - rozhodovací a výkonný orgán
  3. Předseda spolku - statutární orgán
  4. Dozorčí komise - kontrolní orgán
  5. Výběrová komise - výběrový orgán

Voleným členem orgánu může být kterýkoli člen spolku, který splňuje podmínky volby a Volebního řádu, není osobou v úpadku či trestně stíhán.

Složení jednotlivých orgánů v dělení do veřejného, soukromého sektoru či neziskového sektoru i zájmových skupin je ke stažení níže.

Soubory ke stažení