Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 13.9.2021 schválilo dotační program 22POVU1. 
Lhůta pro podání žádosti o dotaci v aplikaci DOTIS je od 1.12.2021 (8:00 hod.) do 31.1.2022 (14:00 hod.)
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci nejpozději do 31.5.2022
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu KHK na podporu stanovených účelů je 12 mil. Kč
Zaměření dotačního programu: 
- Účel 1: Opatření 5.1.1 Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova, periferií a specifických oblastí
- Účel 2: Opatření 2.3.2 Péče o kulturně-historické dědictví regionu, rozvoj paměťových institucí a dalších kulturních zařízení 
- Účel 3: Opatření 4.1.1 Aktivní ochrana přírody a krajiny a péče o krajinu 
               Opatření 4.2.1 Ochrana proti povodním a vlivu nadměrného sucha 
- Účel 4: Opatření 4.3.1 Efektivní a ekologické odpadové hospodářství 
Veškeré informace naleznete zde