Dotazy a odpovědi

KOMU JE NZÚ Light URČENA?

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. NZÚ Light má přinést prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou.

KOLIK PENĚZ ŽADATELÉ ZÍSKAJÍ A NA JAKÉ ÚPRAVY JE MOHOU POUŽÍT?Peníze mohou vynaložit zejména na renovace menšího rozsahu. Mohou například zateplit fasádu, střechu anebo strop pod půdou domu. Stát přispěje také na výměnu oken a vchodových dveří. Na jeden rodinný dům takto mohou zájemci získat až sto padesát tisíc korun. Pro opatření většího rozsahu je zpravidla vhodnější podat žádost ve standardním programu NZÚ

KDY BUDE MOŽNÉ ŽÁDAT Z NZÚ Light?
Elektronický příjem žádostí bude spuštěn 9.1.2023. Zpětně bude možné ale žádat i na zateplení realizovaná po 12.9.2022.

NEMÁM POČÍTAČ ANI INTERNET, JAK SI MOHU PODAT ŽADOST, KDYŽ VYŽADUJETE ELEKTRONICKOU IDENTITU OBČANA?
Pokud máte možnost, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině. Obrátit se můžete na zástupce Místních akčních skupin, kteří vám zdarma pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. Pro rady, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná, se můžete zdarma obrátit na konzultační střediska EKIS a M-EKIS.

JAK DOLOŽÍM, ŽE SPLŇUJI NÍZKOPŘÍJMOVOST?
„Nízkopříjmovou“ pro potřeby NZÚ Light znamená, že všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo příspěvek na bydlení v období mezi 12. 9. 2022 a datem podání žádosti.
Pro doložení důchodu vám bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání.
K doložení příspěvku na bydlení vám postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném období.

DŮM JSEM PŘED ČASEM PŘEVEDL NA SYNA, ALE DÁL TAM BYDLÍM JEN S MANŽELKOU, JSME STAROBNÍ DŮCHODCI, MŮŽEME ŽÁDAT?
V tomto případě by šlo čerpat podporu z NZÚ Light pouze v případě, kdy platí, že váš syn je trvale hlášen v domě (přihlášení k trvalému pobytu musí být starší než z 12. 9. 2022) a zároveň je starobní nebo invalidní důchodce a/nebo pobírá příspěvek na bydlení.
V případě, že syn bydlí jinde, nesplňuje vlastník nemovitosti podmínky NZÚ Light a o podporu z NZÚ Light žádat nelze. Váš syn ale může na zateplení rodinného domu zažádat o dotaci z „klasické“ Nové zelené úsporám.

JSEM DŮCHODCE, DŮM VLASTNÍME NAPŮL SE SYNEM. SYN JE V PRODUKTIVNÍM VĚKU, PRACUJE, ALE S NÁMI NEBYDLÍ. MŮŽEME ŽÁDAT v NZÚ Light?Ano, v tomto případě stačí doložit čestné prohlášení, že syn bydlí trvale jinde a souhlasí se záměrem.

OBA S MANŽELKOU POBÍRÁME STAROBNÍ DŮCHOD. V NAŠEM DOMÉ JE TRVALE HLÁŠENA VNUČKA, KTERÁ JE NEZLETILÁ A DOSPĚLÝ VNUK, KTERÝ STUDUJE A NEMÁ ŽÁDNÉ PŘÍJMY. MÁME NA DOTACI Z NZÚ Light NÁROK?
Ano, v tomto případě nárok na dotaci máte. Pokud v domácnosti tvořené důchodci žije ještě nezletilé dítě nebo zletilé studující, tak příjmy směrem nahoru neovlivní a taková domácnost může žádat v NZÚ Light.

NÁŠ DŮM JSME PŘEVEDLI NA DĚTI, KTERÉ NÁM TAM ZŘÍDILY VĚCNÉ BŘEMENO UŽÍVÁNÍ. V DOMĚ BYDLÍME JEN MY S MANŽELKOU, OBA JSME VE STAROBNÍM DŮCHODU. MÁME NÁROK NA DOTACI?
Bohužel v tomto případě není možné poskytnout dotaci z NZÚ Light. Žádat může pouze vlastník nemovitosti, který v ní trvale bydlí a pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo příspěvky na bydlení. Vaše děti jako vlastníci nemovitosti, ve které bydlíte, mohou zažádat o dotace z „klasické“ Nové zelené úsporám.

JÁ I MANŽELKA POBÍRÁME STAROBNÍ DŮCHOD, JÁ SI NAVÍC PŘIVYDÉLÁVÁM. MŮŽEME SI POŽADAT O DOTACI Z NZÚ light?
Ano, na dotaci máte nárok. Neposuzujeme, jestli si důchodci přivydělávají. Pro splnění podmínek NZÚ light stačí, že pobíráte starobní důchod.
JSEM DŮCHODCE, MANŽELKA CHODÍ DO PRÁCE, ALE JEJÍ PLAT JE NIŽŠÍ NEŽ MŮJ DŮCHOD.
Pokud vaše manželka nepobírá starobní ani invalidní důchod, vaše domácnost nesplňuje podmínky NZÚ light, proto nemůžete v tomto programu žádat o dotaci.

MÁM ROZHODNUTÍ O DŮCHODU, ALE DŮCHOD NEPOBÍRÁM, JSEM ZAMĚSTNÁN. MÁM NÁROK NA DOTACI?
V podmínkách NZÚ Light je stanoveno, že žadatel musí pobírat důchod nebo příspěvek na bydlení. Pokud nepobíráte důchod ani příspěvek na bydlení, podmínky nesplňujete a na dotaci nárok nemáte.
Opatření jsem udělal v říjnu, ale nemám fotodokumentaci před realizací, mohu požádat?
Ano, žádost bude individuálně posouzena, ale budou vyžádány dodatečné doklady potvrzující realizaci po 12.9. Pokud bude prokázáno splnění podmínek, žádost bude moci být schválena.

V ČEM BUDE PROGRAM ORPTOI JINÝM DOTACÍM JEDNODUŠŠÍ?
Bude vyžadovat jen minimum příloh, nebude potřeba přikládat energetický posudek ani projektovou dokumentaci. Důležitá bude fotodokumentace, jednoduchý odborný posudek a konečná zpráva o provedených úpravách.

MOHU ŽÁDAT O DOTACI NZÚ light, I KDYŽ UŽ MÁM OPATŘENÍ REALIZOVANÉ (např. vyměněná okna)?
Pokud bylo zateplení realizováno po 12.9.2022, tak je možné o dotaci požádat i zpětně.

DO JAKÉ DOBY OD PODÁNÍ ŽÁDOSTI MUSÍM OPATŘENÍ ZREALIZOVAT (DOKONČIT)? Na realizaci má žadatel jeden rok a v odůvodněných případech je možné ji o půl roku prodloužit.

 MUSÍM POUŹITÉ VÝROBKY (okna, zateplovací systém apod.) VYBÍRAT Z NĚJAKÉHO PŘEDEM STANOVENÉHO SEZNAMU?Nikoli, volba výrobků je na žadateli. Při zateplení je jen nutné dodržet požadované tloušťky izolace a v případě oken se musí jednat o trojskla (výjimkou tvoří špaletová okna a dveře, kde je možné instalovat i dvojskla).

MOHU KOMBINOVAT PODPORU Z KLASICKÉ NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM A Z NZÚ Light?
Ano, je možné využít finanční podporu z NZÚ Light na zateplení domu a zároveň požádat o dotaci z Nové zelené úsporám třeba na výměnu zdroje vytápění. Jde o dvě různé žádosti, proto se na ně nevztahuje kombinační bonus. Úspory realizované díky opatřením dotovaným z programu NZÚ Light nelze započítat do výpočtu úspor pro program Nové zelené úsporám.

V MINULOSTI JSEM JIŽ ČERPAL DOTACI Z NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM NA VÝMĚNU OKEN (za dvojskla), NYNÍ BYCH CHTĚL S POMOCÍ NZÚ Light OKNA VYMĚNIT ZA TROJSKLA, MÁM NA DOTACI NÁROK?
Nikoliv, protože stále ještě neuplynula doba udržitelnosti pro opatření podporovaná v dřívějších programech Zelená úsporám a dalších. Výměnu je možno provést na vlastní náklady. S podporou z Nové zelené úsporám ale můžete realizovat další úsporná opatření.

CHTĚL BYCH SOUČASNĚ VYMĚNIT ZDROJ TEPLA NA VYTÁPĚNÍ, PROČ MUSÍM ŽÁDAT V KOTLÍKOVÝCH DOTACÍCH ČI KLASICKÉ NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM?
NZÚ Light je koncipována tak, aby pomohla s rychle a snadno realizovatelným zateplením domů a nezahrnuje podporu výměny zdrojů vytápění. O tu je možné zažádat v „klasické“ Nové zelené úsporám, pro domácnosti s nízkými příjmy se připravuje i další etapa kotlíkových dotací. Pokud máte zájem o zateplení domu v rámci NZÚ Light i o výměnu zdroje vytápění, podejte si jednu žádost v NZÚ Light a další v Nové zelené úsporám nebo v kotlíkových dotacích (až kraje spustí příjem žádostí – předpoklad je první polovina příštího roku).

DO MI POTVRDÍ ODBORNÝ POSUDEK, POTŘEBNÝ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI?
Formulář odborného posudku je zveřejněn na webových stránkách programu, po vyplnění vám ho potvrdí buď pověřený člen Místní akční skupiny nebo pracovníci konzultačních středisek EKIS.

KDO MŮŽE ZPRACOVAT A PODEPSAT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU O REALIZACI PROJEKTU, PRÁCE JSEM SI PROVÁDĚL SÁM?
Řádné provedení opatření musí stvrdit pověřený člen Místních akčních skupin.

PODLE KALKULAČKY MPSV MI VYCHÁZÍ NÁROK NA PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ VE VÝŠI PÁR SET KORUN, ALE O PŘÍSPĚVEK Z RŮZNÝCH DŮVODŮ ŽÁDAT NECHCI, MOHU I TAK VYUŽÍT NZÚ Light?
Podmínky NZÚ Light vyžadují, aby žadatelé o dotaci pobírali starobní nebo invalidní důchod, nebo aby v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobírali příspěvek na bydlení. Pokud tyto podmínky nesplňujete, nemůžete o dotaci žádat, a to ani v případě, že byste měl na příspěvek na bydlení nárok, ale rozhodl jste se ho nečerpat.

CO MUSÍ OBSAHOVAT FOTODOKUMENTACE A PROČ JI MUSÍM DOKLÁDAT NEJEN K ŽÁDOSTI, ALE I PO UKONČENÍ REALIZACE?
Fotodokumentace slouží jako doklad, že dotované opatření bylo skutečně realizováno. Fotografie musí být pořízeny tak, aby při porovnání snímků bylo jednoznačně viditelné provedení dotovaných opatření a jejich rozsah. V případě zakrytých konstrukcí doložíte fotodokumentaci z průběhu provádění před zakrytím konstrukce.

CO ZNAMENÁ „běžný metr“ U ZATEPLENÍ FASÁDY?
Běžný metr u fasády je délka zateplení obvodových stěn měřených po vnějším obvodu rodinného domu (změří se délka zateplovaných obvodových stěn vodorovně u země).
Je-li délka fasády např. 10 metrů, dotace bude 10 x 6 000 Kč tj. 60 000 Kč.

MUSÍ SE ZATEPLIT VŠECHNY STRANY DOMU?Není nutné zateplit všechny stěny domu. Stěna, která se zatepluje však musí být zateplená do celé výšky vytápěného prostoru.

JE NUTNÉ VŽDY DODRŽET POŽADOVANÉ PARAMTRY U VÝMĚNY OKEN, POKUD JDE O ŠÍŘKU RÁMU A POUŽITÍ TROJSKLA, NEBO JE MOŽNÉ V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH UDĚLIT VÝJIMKU?
Parametry uváděné v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory je nutné vždy dodržet. Výjimky neudělujeme, podmínky dotace platí pro všechny stejně.

VZTAHUJE SE PODPORA Z NZÚ Light i na repasi oken?
Repase oken bude podpořena pouze u špaletových oken, u kterých je možné nahradit stávající křídla novými nebo repasovanými s izolačním dvojsklem nebo trojsklem. U ostatních typů oken není repase podporována.