Dokumenty ke stažení:
Výzva Malý LEADER MAS Podchlumí 

Příloha č. 1 Kritéria pro výběr žádostí

Příloha č. 2 Žádost o podporu – formulář

Příloha č. 3 Čestné prohlášení - povinná příloha

Příloha č. 4 Smlouva o propagaci

Příloha č. 5 Závěrečná zpráva o průběhu akce

Příloha č. 6 logopruh (MAS Podchlumí, EU, MMR) ke stažení