Propagace MAS Podchlumí na akcích konaných na území v období 1.4. - 31.10.2023.

Více k výzvě zde.