Odbor Regionální rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravuje v rámci chystané výzvy na kotlíkové dotace v novém programovém období 2021+ semináře pro zájemce o kotlíkovou dotaci 

Seminář je určen pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, bytového domu nebo rekreačního objektu. Zájemci se dozví vše o čerpání dotace, především o změnách, ke kterým dochází oproti předchozím výzvám a podrobně bude vysvětlen celý proces od podání žádosti až po ukončení projektu. 

Zájemci mohou přijít kdykoliv mezi 14:00 a 17:00 hod. 

Podrobnější informace ke kotlíkovým dotacím jsou dostupné na webových stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189. Video s informacemi je ke shlédnutí zde Kotlíkové dotace 2022+ - YouTube, nezávazný dotazník k vyplnění, včetně návodu k jeho vyplnění https://youtu.be/is99bBS6VoQ. Veškeré, informace lze získat také na infolince 722 960 675, v provozní dobu v 8-16 hod nebo na emailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.

kotlíkové dotace.JPG