Energo-výjezd 

Zveme všechny zájemce o otázky energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie a komunitní energetiky na podzimní VÝJEZD ZA ZKUŠENOSTMI A INSPIRACÍ.

Termín – 25.9.2023

PROGRAM:

13:00                   odjezd autobusem z Hořic, parkoviště na Gothardě

14:00 – 14:40    Žernov – Chytré a energeticky soběstačné osvětlení v obciprohlídka obecní fotovoltaické elektrárny a jejího napojení na veřejné osvětlení se starostou Liborem Mojžíšem (informace o procesu realizace, potřebných povoleních, nákladech, úsporách, možnostech financování apod.)

14:40 – 14:50    přejezd na občerstvení, prezentace a diskuze na témata:

15:00 – 16:00    ERVOeco – představení unikátní české technologie pro ekologickou recyklaci netříděného odpadu, ze kterého „vytěží“ produkty, jež se dají dále využít. Prodejem vytěžených produktů (olej, uhlík, plyn) si na sebe tato technologie vydělá a po čase se stává vítaným příjmem do rozpočtu spolků a organizací, které ji provozují. Jedna jednotka ERVOeco ve vaší obci může zpracovat netříděný komunální odpad, plasty, zbytky potravin, zdravotní odpad (např. pleny, roušky respirátory), staré oblečení, koberce, domácí spotřebiče, pneumatiky i kaly z čistíren odpadních vod atd. Z nich dokáže vytěžit suroviny znovu použitelné pro výrobu obalů, domácích spotřebičů, plastů, pneumatik nebo dětských plen. Tento způsob zpracování odpadů nezatěžuje ovzduší spalováním, nekontaminuje a nezabírá plochy půdy skládkováním, naopak vrací použité výrobky znovu do života. Jednotka ERVOeco je tak příkladem zařízení pro udržitelnou, cirkulární ekonomiku. Existuje i kontejnerová varianta technologie, pokud nemáme k dispozici budovu. www.ervoeco.com

16:10 – 17:00    Obnovitelné zdroje a komunitní energetika v obcích – Jak přemýšlet o využití obnovitelných zdrojů v obcích, příklady řešení v menších obcích a nástrahy komunitní energetiky – Ing. Ctibor Hůlka, energetický poradce

17:10                   odjezd do Hořic

18:00                   Hořice

ODKAZ PRO PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Akce je pro všechny účastníky zdarma. Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje, reg. č. projektu KK/M23-20.