Dne 1. listopadu 2023 MAS Podchlumí, z.s. vyhlásila svoji 1. výzvu OP TAK – Technologie pro MAS, ze které budou podpořeny malé a střední podniky, které se místem realizace projektu nacházejí na jejím území. Míra podpory činí 50 % z celkových způsobilých výdajů a výše podpory se pohybuje od 125tis. Kč do 1 mil. Kč.

Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro období          2021-2027 přináší českým firmám možnost čerpat finanční prostředky na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vedoucí k robotizaci, automatizaci a digitalizaci. Podporovány dále budou nové weby, cloudy, komunikační a identifikační infrastruktura.

Zájemci o tuto podporu mohou své projektové záměry konzultovat každý den s projektovým manažerem OP TAK MAS Podchlumí, z.s. Ing. Petrou Barešovou, vždy po předchozí telefonické domluvě, tel. 724 164 673.

Uzávěrka příjmu žádostí je 17.1.2024 ve 13 hodin. Veškeré informace k vyhlášené výzvě jsou uveřejněny na webových stránkách místní akční skupiny na odkazu https://www.maspodchlumi.cz